MIKO Neslovice s.r.o.

Hlavní 38

664 91 Neslovice


IČO: 07662157

DIČ: CZ07662157

Bankovní spojení:

Komerční Banka a.s.

č.ú.: 115-8354920257/0100


Kontaktní údaje:

info@mikoneslovice.cz

Mobil: 602 772 026

Mobil: 606 421 419

www.mikoneslovice.cz


Naše služby

obrazek Nabízené služby poskytujeme i v malém rozsahu prací.
Cena prací je stanovena na základě skutečně vynaložených nákladů s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám jednotlivých staveb. Práce provádíme na základě smlouvy o dílo v pevně stanovené ceně a závazné smluvní lhůtě.
Na provedené práce poskytujeme záruku 24-60 měsíců. V případě vypsání veřejné soutěže se přihlásíme formou písemné nabídky.
Provádíme:

  • Opravy a rekonstrukce stávajících vozovek a chodníků živičnou směsí
  • Vysprávky po překopech pro inženýrské sítě
  • Opravy a vysprávky poruch a opotřebení vozovek i chodníků
  • Kladení živičných vrstev z obalovaných směsí
  • Osazování obrubníků
  • Pokládání zámkové dlažby včetně konstrukce obrazek
  • Opravy kanalizačních vpustí a šachet
  • Řezání živičných povrchů do hloubky 150 mm
  • Opravy a rekonstrukce ploch, parkovišť, víceúčelových hřišť
  • Zemní práce stroji JCB 3CX, LOCUST L 903

Copyright © mikoneslovice 2009, webdesign jaroslav.smidra, XHTML 1.0 Strict!